paivinti

paivinti
paĩvinti (-yti), -ina, -ino 1. žr. paivyti 1: Katras tik neklausysit, tai tuoj ir paĩvinu Krok. Paĩvina visi lyg šunelį Pns. 2. tr., intr. kalti, bubyti: Paĩvina tuinus – tvorą tveria Vlk. Kam čia tą vinį paĩvini?! Pns. Nepaĩvyk tep į sieną – gali apkursti! Mrj. \ paivinti; įpaivinti; išpaivinti; papaivinti; pripaivinti; supaivinti; užpaivinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • išpaivinti — išpaĩvinti Dkš žr. išpaivyti: Aš jam gerai išpaĩvinau kailį Alk. paivinti; įpaivinti; išpaivinti; papaivinti; pripaivinti; supaivinti; užpaivinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papaivinti — papaĩvinti tr. išdaužyti, išpliekti: Kap parej[o] žmogus (vyras) girtas, tai visus langus papaĩvino Rod. paivinti; įpaivinti; išpaivinti; papaivinti; pripaivinti; supaivinti; užpaivinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripaivinti — pripaĩvinti tr. 1. prikalti, pribubyti: Pripaĩvino tokią lentą prie sienos Pns. 2. smarkiai prikūrenti: Ot gerai pripaĩvinau krosnį! Žl. paivinti; įpaivinti; išpaivinti; papaivinti; pripaivinti; supaivinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supaivinti — supaĩvinti 1. žr. supaivyti 1: Kad supaĩvino per ausį! Lp. Kad supaivinau diržu, tai nuėj[jo] verkdamas! Srj. 2. tr. įkalti; suvaryti: Supaĩvino tokią vinį – laikys Pns. paivinti; įpaivinti; išpaivinti; papaivinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpaivinti — užpaĩvinti žr. užpaivyti: 1. Eik, užpaĩvysi kokį kiškį! Mrk. 2. Jis man tep užpaĩvino lazda į kuprą, kad man dar šiandien skauda Brt. Aš tau kad užpaĩvysiu, tai žinosi! Nmn. Užpaĩvyk tam arkliui Mrj. paivinti; įpaivinti; išpaivinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įpaivinti — įpaĩvinti tr. įkalti, įbubyti: Kam čia tiek vinių inpaĩvinai?! Pns. paivinti; įpaivinti; išpaivinti; papaivinti; pripaivinti; supaivinti; užpaivinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”